The University of Michigan Department of Mathematics
Computerized Gateway Testing

Personnel Schedule
Fall 2014

Substitutions


Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sunday
11:00
Linda Sun
Xin Xu
Lee Sin Lim
Yin Yu Lam
Ke Li Yew
Debra Tee
Jiunn How Yap
Linda Sun
Yoke Ping Khoo
Ke Li Yew
Yin Yu Lam
Debra Tee
Khai Yin Siew
Lee Sin Lim
Xin Xu
closed
12:00
Jiunn How Yap
Jie Ling Kuan
Yin Yu Lam
Luqman Harith Saifuddin
Xin Xu
Lee Jia Law
Jiunn How Yap
Rebecca Oh
Jie Ling Kuan
Xin Xu
Yin Yu Lam
Joyce Zhang
Khai Yin Siew
Lee Sin Lim
Rebecca Oh
closed
1:00
Hui Chien Tan
Rebecca Oh
Elissa Irhamy
Jiunn How Yap
Luqman Harith Saifuddin
Xin Xu
Jiunn How Yap
Debra Tee
Jie Ling Kuan
Yoke Ping Khoo
Lee Sin Lim
Xin Xu
Elissa Irhamy
Yen Ming Teo
Jie Ling Kuan
closed
2:00
Luqman Harith Saifuddin
Yoke Ping Khoo
Hui Chien Tan
Jiunn How Yap
Yin Yu Lam
Elissa Irhamy
Yen Ming Teo
Lee Jia Law
Luqman Harith Saifuddin
Lee Jia Law
Hui Chien Tan
Elissa Irhamy
Yen Ming Teo
Elissa Irhamy
Yoke Ping Khoo
closed
3:00
Luqman Harith Saifuddin
Yoke Ping Khoo
Lee Sin Lim
Jiunn How Yap
Elissa Irhamy
Lee Sin Lim
Yen Ming Teo
Lee Sin Lim
Luqman Harith Saifuddin
Elissa Irhamy
Lee Sin Lim
Hui Chien Tan
Yen Ming Teo
Elissa Irhamy
Luqman Harith Saifuddin
closed
7:00
Luqman Harith Saifuddin
Lee Jia Law
Debra Tee
Jiunn How Yap
Elissa Irhamy
Luqman Harith Saifuddin
Lee Jia Law
Jie Ling Kuan
Hui Chien Tan
Elissa Irhamy
Khai Yin Siew
Hui Chien Tan
closed
Jiunn How Yap
Yoke Ping Khoo
Luqman Harith Saifuddin
8:00
Luqman Harith Saifuddin
Lee Jia Law
Debra Tee
Jiunn How Yap
Elissa Irhamy
Luqman Harith Saifuddin
Lee Jia Law
Jie Ling Kuan
Hui Chien Tan
Elissa Irhamy
Khai Yin Siew
Hui Chien Tan
closed
Jiunn How Yap
Yoke Ping Khoo
Luqman Harith Saifuddin
9:00
Luqman Harith Saifuddin
Lee Jia Law
Debra Tee
Jiunn How Yap
Elissa Irhamy
Luqman Harith Saifuddin
Lee Jia Law
Jie Ling Kuan
Hui Chien Tan
Elissa Irhamy
Khai Yin Siew
Hui Chien Tan
closed
Jiunn How Yap
Yoke Ping Khoo
Luqman Harith Saifuddin